Q12-15X15-F1-4011

Preis pro Quadratmeter: 109,67 €

Preis pro Karton: 39,48 €

 

Q16-20X20-F2C-0019

20X20-F2C-0019
Q16-20X20-F2C-0019

Preis pro Quadratmeter: 117,42 €

Preis pro Karton: 56,36 €

 

Q16-20X20-F3A-0045

20X20-F3A-0045
Q16-20X20-F3A-0045

Preis pro Quadratmeter: 117,42 €

Preis pro Karton: 56,36 €

 

Q16-20X20-R14F4A-0014

20X20-R14F4A-0014
Q16-20X20-R14F4A-0014

Preis pro Quadratmeter: 114,81 €

Preis pro Karton: 55,11 €

Preis einer Musterfliese: 2,99 €

Q16-15X15-F1-5006

15X15-F1-5006
Q16-15X15-F1-5006

Preis pro Quadratmeter: 109,67 €

Preis pro Karton: 29,61 €

 

Bestellware Z20-064-A

Preis pro Quadratmeter: 117,48 €

Preis pro Karton: 75,19 €

 

Q12-15X15-F1-2002

15X15-F1-2002
Q12-15X15-F1-2002

Preis pro Quadratmeter: 100,89 €

Preis pro Karton: 36,32 €

 

Q16-15X15-F1-3000

15X15-F1-3000
Q16-15X15-F1-3000

Preis pro Quadratmeter: 109,67 €

Preis pro Karton: 29,61 €

 

Q16-15X15-F1-2000

15X15-F1-2000
Q16-15X15-F1-2000

Preis pro Quadratmeter: 109,67 €

Preis pro Karton: 29,61 €

 

Bestellware Z20-200-C

Preis pro Quadratmeter: 117,48 €

Preis pro Karton: 75,19 €

 

SR12-7X20-F1-2000

Preis pro laufender Meter: 38,06 €

Preis pro Karton: 411,09 €

 

Q12-20X20-F1-2007

20X20-F1-2007
Q12-20X20-F1-2007

Preis pro Quadratmeter: 84,80 €

Preis pro Karton: 54,27 €

 

Q12-20X20-F1-1001

20X20-F1-1001
Q12-20X20-F1-1001

Preis pro Quadratmeter: 84,80 €

Preis pro Karton: 54,27 €

 

ZB7-002-U1005-Bestellware

Preis pro laufender Meter: 38,06 €

Preis pro Karton: 296,90 €

 

Q12-20X20-F2B-0271

20X20-F2B-0271
Q12-20X20-F2B-0271

Preis pro Quadratmeter: 90,89 €

Preis pro Karton: 58,17 €

 

Bestellware Z20T-009-A

Preis pro Quadratmeter: 109,69 €

Preis pro Karton: 70,20 €

 

Q12-20X20-F2B-0424

20X20-F2B-0424
Q12-20X20-F2B-0424

Preis pro Quadratmeter: 117,48 €

Preis pro Karton: 75,19 €

 

Fliesenkatalog

 

 

 

Q12-20X20-F5E-0052

20X20-F5E-0052
Q12-20X20-F5E-0052

Preis pro Quadratmeter: 94,55 €

Preis pro Karton: 60,51 €

 

Bestellware Z20-139-A

Preis pro Quadratmeter: 117,48 €

Preis pro Karton: 75,19 €

 

Q16-20X20-F2A-0098

20X20-F2A-0098
Q16-20X20-F2A-0098

Preis pro Quadratmeter: 117,42 €

Preis pro Karton: 56,36 €

 

Q16-20X20-F3A-0060

20X20-F3A-0060
Q16-20X20-F3A-0060

Preis pro Quadratmeter: 117,42 €

Preis pro Karton: 56,36 €

 

Q12-15X15-F1-2007

15X15-F1-2007
Q12-15X15-F1-2007

Preis pro Quadratmeter: 100,89 €

Preis pro Karton: 36,32 €

 

Bestellware Z20T-062-A-(Terrazzo)

Preis pro Quadratmeter: 109,69 €

Preis pro Karton: 70,20 €

 

Bestellware Z20B-421-B

Preis pro Quadratmeter: 117,42 €

Preis pro Karton: 56,36 €

 

ZB7-002-U7004-Bestellware

Preis pro laufender Meter: 38,06 €

Preis pro Karton: 296,90 €

 

Q12-20X20-F1-7010

20X20-F1-7010
Q12-20X20-F1-7010

Preis pro Quadratmeter: 100,89 €

Preis pro Karton: 64,57 €

 

Bestellware Z20-421-157

Preis pro Quadratmeter: 133,84 €

Preis pro Karton: 85,66 €

 

SR16-7X20-F1-3027

7X20-F1-3027
SR16-7X20-F1-3027

Preis pro laufender Meter: 38,06 €

Preis pro Karton: 296,90 €

 

Bestellware Z20R-012-B

Preis pro Quadratmeter: 119,81 €

Preis pro Karton: 57,51 €

 

Q12-20X20-F2I-0061

20X20-F2I-0061
Q12-20X20-F2I-0061

Preis pro Quadratmeter: 90,89 €

Preis pro Karton: 58,17 €

 

SD16-15X20-F1-2007

15X20-F1-2007
SD16-15X20-F1-2007

Preis pro laufender Meter: 33,83 €

Preis pro Karton: 60,90 €

 

Bestellware Z20-U7006

Preis pro Quadratmeter: 100,89 €

Preis pro Karton: 64,57 €

 

ZB7-002-U2003-Bestellware

Preis pro laufender Meter: 38,06 €

Preis pro Karton: 296,90 €

 

Bestellware Z20-065-B

Preis pro Quadratmeter: 133,84 €

Preis pro Karton: 85,66 €

 

SR16-7X20-F1-2007

7X20-F1-2007
SR16-7X20-F1-2007

Preis pro laufender Meter: 25,51 €

Preis pro Karton: 198,98 €

 

SR16-7X20-F1-2000

7X20-F1-2000
SR16-7X20-F1-2000

Preis pro laufender Meter: 25,51 €

Preis pro Karton: 198,98 €

Preis einer Musterfliese: 4,99 €

ZB7-002-U4066-Bestellware

Preis pro laufender Meter: 38,06 €

Preis pro Karton: 296,90 €

 

Fliesen retro Q16-20X20-F2A-0002

Preis pro Quadratmeter: 117,42 €

Preis pro Karton: 56,36 €

 

Q16-15X15-F3BIE-0065-12E0R

15X15-F3BIE-0065-12E0R
Q16-15X15-F3BIE-0065-12E0R

Preis pro Quadratmeter: 121,85 €

Preis pro Karton: 32,90 €

 

Bestellware Z15C-001-B

Preis pro Quadratmeter: 121,85 €

Preis pro Karton: 32,90 €

 


Zeige 73 bis 96 von 848 (36 Seiten)